Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Verkoopvoorwaarden

 1. U koopt voor eigen risico. Dit betekent dat ik de zaken of de kavels verkoop in de staat waarin zij zich bevinden. Ik ben niet aansprakelijk voor zichtbare of onzichtbare afwijkingen en gebreken aan die zaken of kavels. Een proefrit maken met een te koop aangeboden voertuig is niet mogelijk.
 2. De verkoop vindt plaats bij opbod per zaak of kavel. De zaken of kavels worden aan u toegewezen als u het hoogste bedrag hebt geboden.
 3. Ik kan bij het begin van de verkoop de gelegenheid geven om, naast de afzonderlijke biedingen, op alle zaken of kavels gezamenlijk een bod te doen. Als dit kan, deel ik dit bij aanvang van de verkoop mee. Ik kan ook bepalen dat na afloop van alle biedingen kan worden geboden op alle zaken gezamenlijk. Als dit tot een hogere opbrengst leidt dan de biedingen die afzonderlijk zijn gedaan, worden de zaken toegewezen aan de bieder op alle zaken gezamenlijk. Leidt dit tot een lagere opbrengst dan worden die zaken toegewezen aan de oorspronkelijke bieders.
 4. Ik bepaal de volgorde waarin de zaken worden verkocht.
 5. Als ik tijdens het bieden vermoed dat er bieders zijn die het geboden bedrag niet zullen betalen, geldt het volgende:
  • het geboden bedrag moet meteen, dat wil dus zeggen voordat het bieden verder gaat, aan mij worden overhandigd;
  • iemand die het geboden bedrag niet meteen betaalt, mag tijdens de verkoop niet meer meebieden;
  • degenen aan wie de zaak uiteindelijk niet wordt toegewezen, krijgen hun geld terug.
 6. De biedingen vinden plaats inclusief omzetbelasting. Dit betekent dat als er omzetbelasting is verschuldigd, deze is begrepen in het bedrag dat u hebt geboden. Als u ondernemer bent, kunt u van mij een factuur krijgen waarop de omzetbelasting is vermeld.
 7. De Belastingdienst is niet aansprakelijk als rechten op de aangeboden zaken niet zijn voldaan.
 8. Ik breng u geen kosten, zoals opgeld, voor de verkoop in rekening.
 9. Als ik een zaak aan u toewijs, moet u betalen. Als u niet betaalt, dan zal de ik de zaak opnieuw verkopen. Brengt de verkoop dan meer op, dan krijgt u het meerdere niet uitbetaald. Brengt de verkoop minder op dan moet u wel het verschil bijbetalen.
 10. U kunt betalen met contant geld, pinautomaat (geen creditcard) of via internetbankieren.
 11. Ik staak de verkoop als het bedrag van de openstaande belastingschuld inclusief de verschuldigde rente en kosten is bereikt.
 12. Na de verkoop draagt u het risico van een door u gekochte zaak of kavel. U moet de zaak of kavel op eigen kosten en binnen een door mij te bepalen termijn wegvoeren. U kunt pas over de zaak beschikken als u de koopprijs, inclusief eventuele omzetbelasting, volledig hebt betaald.
 13. Als u bij het afvoeren schade veroorzaakt aan zaken van derden, dan bent u daarvoor aansprakelijk.
 14. Ik kan aanvullende verkoopvoorwaarden stellen. Deze zal ik voor verkoop bekendmaken.
 15. Bij mogelijke problemen waarin de verkoopvoorwaarden niet voorzien en waarvoor de wet geen oplossing biedt, beslis ik.